Tekster fra 1905 el. tidligere

Dyk ned i den ældste danske svømmehistorie
ForfatterTitelOmfangÅrLinkOplysninger
Bachstrøm, Joh. FriedrichDen Kunst at svømme eller Opfindelse, hvorledes man alletider ved et Skibbrud kan redde sig, og i fornøden Fald bringe ganske Armeer over de bredeste Floder62 s1778
Kopi
Kiöbenhavn
Gutsmuths, J.C.F.Lærebog i Svømmekonsten til Selvundervisning. Oversat og udgivet af Lorenz Reistrup160 s1800
Kopi
Kjøbenhavn
Mønster, PHOm Svömme-övelser og deres Fremgang hos os, som Indbydelse til offentlige övelser, hvorved det Gymnastiske Institut höitideligholder sin förste Olympiade, eller fierde Aarsfest den 27de November d.a.16 s1803
Kopi

&
Afskrift
Kiøbenhavn
Mønster, PHBidrag til Efterretningen om Svömme-övelsernes Fremgang hos os. En Indbydelse til de offenlige övelser ved Sommer-Examen paa det Gymnastiske Institut onsdagen d. 5 SepteMber d.A.6 s1804
Kopi
Kiøbenhavn
Nachtegall, VVF + Kierulf, Bang, Bärens, Mynster og MønsterIndbydelse til at deeltage i et Selskab, hvis Hensigt er Svömmekonstens Udbredelse.6 s1804
Kopi

&
Afskrift
Kjöbenhavn
Nachtegall, VVFInstruction i Gymnastiken for Lærere ved Kavalleriets og Infanteriets Underofficeer- og Exerceerskoler. S. 72-87: Om Svømmen95 s1805
Kopi
Kiøbenhavn
Benedictusdtsen, M. BenedictusDisputatur de natatione inprimis apud Romanos24 s1809
Kopi
Hauniæ
Engelstoft, L.Anmeldelse af: Bendtsen: De natatione, inprimis apud Romanos 18098 s1810
Kopi
Universitets og Skole-Annaler. 1810. Bind 1:s.115-124
Meedom, AndersEndelig Anviisning til de almindeligste og simpleste Legemsøvelser. S. 32-40: Baden og Svømmen 64 s1816
Kopi
Borris
Nachtegall, VVFReglement for Rekrutternes gymnastiske Dannelse i den Danske Armees Exerceerskoler saavelsom for de Dele af Gymnastiken, hvori det tjenskgjørende Mandskab i Fremtiden skal øves. S. 74-92: Om Svømmen.150 s1819
Kopi
Kjøbenhavn
Nachtegall, VVFReglement for den gymnastiske Underviisning ved Regimenternes og Corpsernes Underviisnings-Anstalter for Underofficerer og Spillemænd samt ved Land-Etatens militaire Caserne- eller Drengeskoler. S. 16-19 + 65-68: Af Svømmen78 s1821
Kopi
Kiøbenhavn
Nachtegall, VVFLærebog i Gymnastik for Almue-og Borgerskolerne i Danmark. S. 44-65: Svømmeskolen120 s + 4 tavler1828
Kopi
Kiøbenhavn
Nachtegall, VVFKort Anviisning til at lære at svømme. Ved Directeuren for Gymnastikken24 s1834
Kopi
Kiøbenhavn
Nachtegall, VVFLærebog i Gymnastik. Til Brug for de lærde Skoler i Danmark. København. S. 77-100: Badning og Svømning148 s1834
Kopi
Kiøbenhavn
(Nachtegall, VVF)Reglement for Underviisningen i Gymnastik og de dermed forenede Vaabenøvelser i den danske Armee. S. 62-90: Badning og Svømning225 s1837
Kopi 1

&
Kopi 2
Kjøbenhavn
AnonymReglement for Underviisningen i Gymnastik og de dermed forenede Vaabenøvelser i den danske Armee S. 81-106: Badning og Svømning240 s + 1 tavle1852
Kopi
Kjøbenhavn
La Cour, N.G.Lærebog i Gymnastik for Borger- og Almueskolerne i Danmark. S. 39-59: Badning og Svømning112 + 2 Plancher1856
Kopi
Kjøbenhavn
Hornemann, E.Om Kjøbenhavns Havn, med Hensyn til Svømme- og Bade-Anstalter, og til Hovedstadens Forsyning med Fisk31 s + Kort1866
Kopi
Hygieiniske Meddelelser. 1866: Bind 5, s.1-31 + Kort over Kbh.
AnonymGymnastik-Reglement, S. 261-302: Badning og Svømning643 s + 3 Tavler1882
Kopi 1

&
Kopi 2

&
Kopi3
Nyborg
Amsinck, J.Lærebog i Gymnastik for Skoler og civile Læreanstalter i Danmark. S. 157-184: Badning og Svømning253 s + 3 Plan1883
Kopi
Kjøbenhavn
Hansen, ViktorIllustreret Idrætsbog, Svømning30 s1893
Kopi

&
Illustrationer
Kjøbenhavn
AnonymHaandbog i Gymnastik. Paa Opfordring af Kirke- og Undervisningsministeriet udarbejdet af Gymnastikkommissionen af 30. November 1889. S. 436-61: Svømning450 s1899
Kopi 1

&
Kopi 2
Kjøbenhavn
AnonymGymnastikreglement for Hæren og Flaaden. Første Del: Den almindelige Gymnastik. Anden Del: Feltgymnastik. Idrætsgymnastik. Svømning. Vaabenøvelser. S. 87-150: Svømning m.m.Bd. 1-2, 570 s1905
Bind 1

&
Bind 2
Kjøbenhavn